Kdo jsme a proč to děláme

Jsme technologický startup, navrhujeme a vytváříme vlastní produkt,platformu na uzavírání smluv a dokumentů ve 100% digitální podobě s názvem  Smlouva. Naším hlavním cílem je změnit způsob jakým lidé a firmy mezi sebouuzavírají písemné smlouvy a dohody. Nechceme se zaměřovat pouze nasmlouvy, i když budou pravděpodobně tvořit podstatnou část našehobusinessu. Chceme řešit i objednávky, předávací protokoly, zápisy, potvrzení,souhlasy a další dokumenty.

Jsme technologický startup, navrhujeme a vytváříme vlastní produkt,platformu na uzavírání smluv a dokumentů ve 100% digitální podobě s názvemiSmlouva. Naším hlavním cílem je změnit způsob jakým lidé a firmy mezi sebouuzavírají písemné smlouvy a dohody. Nechceme se zaměřovat pouze nasmlouvy, i když budou pravděpodobně tvořit podstatnou část našehobusinessu. Chceme řešit i objednávky, předávací protokoly, zápisy, potvrzení,souhlasy a další dokumenty.

Dnešní způsob života, komunikace i práce se podstatným způsobem mění, aleuzavírání smluv je už po několik staletí stejný. Ze zvyku trváme na papírovépodobě dokumentů, i když proto není žádný objektivní ani racionální důvod.Papír je dnes spíše symbolem, než bezpečným a efektivním způsobemuzavírání dohod. Dnešní digitální svět nabízí bezpečné, pohodlné a jednoduchémožnosti, jak uzavírat dohody a my je lidem přinášíme.

Proč by někoho mělo zajímat co děláme

iSmlouva podstatným způsobem zrychluje a zjednodušuje proces uzavíránídokumentů. Umožňuje uzavřít platnou písemnou dohodu i v případech, kdynení možné nebo efektivní využít klasickou papírovou formu. Přináší svýmuživatelů jistotu platné smlouvy i v případech, kdy je nemožné nebo drahéuzavřít smlouvu v klasické, papírové podobě za využití advokáta.

iSmlouva otevírá nové možnosti a způsoby uzavírání dohod, kdy obě stranymohou dohodu uzavřít nezávisle na sobě, na druhém konci světa, přesto vestejný čas. Díky mobilním zařízením, která jsou neustále připojena
k internetu, umožňuje iSmlouva uzavření dohody v reálném čase, nalibovolném místě a v jakékoliv situaci. Díky využití technologií, iSmlouvazavádí automatizaci do celého procesu a podstatným způsobem zvyšujebezpečnost pro všechny účastníky dohody.

V čem jsme dobří

iSmlouva podstatným způsobem zrychluje a zjednodušuje proces uzavíránídokumentů. Umožňuje uzavřít platnou písemnou dohodu i v případech, kdynení možné nebo efektivní využít klasickou papírovou formu. Přináší svýmuživatelů jistotu platné smlouvy i v případech, kdy je nemožné nebo drahéuzavřít smlouvu v klasické, papírové podobě za využití advokáta.

iSmlouva otevírá nové možnosti a způsoby uzavírání dohod, kdy obě stranymohou dohodu uzavřít nezávisle na sobě, na druhém konci světa, přesto vestejný čas. Díky mobilním zařízením, která jsou neustále připojena
k internetu, umožňuje iSmlouva uzavření dohody v reálném čase, nalibovolném místě a v jakékoliv situaci. Díky využití technologií, iSmlouvazavádí automatizaci do celého procesu a podstatným způsobem zvyšujebezpečnost pro všechny účastníky dohody.

Kdo jsou naši užiavetelé

Všichni, kdo řeší běžné životní situace, v rámci kterých potřebují uzavírat platné smlouvy.

Zaměřujeme se na:

  • Půjčovny (Stavebníctví, technika, auto moto, nejrůznější vybavení)
  • Realitní kanceláře
  • Cestovní kanceláře
  • Agentury (Marketing, media, eventy)
  • Servisní firmy (Opraváři, stavební práce apod.)
  • Finance a pojišťovny

Našli jste odpověď?