Kdo jsme a proč to děláme

iSmlouva je cloudová platforma na uzavírání smluv a dokumentů ve 100% digitální podobě. Naším hlavním cílem je změnit způsob jakým lidé a firmy mezi sebou uzavírají písemné smlouvy a dohody. Nechceme se zaměřovat pouze na smlouvy, i když budou pravděpodobně tvořit podstatnou část našeho businessu. Chceme řešit i objednávky, předávací protokoly, zápisy, potvrzení, souhlasy a další dokumenty.

Dnešní způsob života, komunikace i práce se podstatným způsobem mění, ale uzavírání smluv je už po několik staletí stejný. Ze zvyku trváme na papírové podobě dokumentů, i když proto není žádný objektivní ani racionální důvod. Papír je dnes spíše symbolem, než bezpečným a efektivním způsobem uzavírání dohod. Dnešní digitální svět nabízí bezpečné, pohodlné a jednoduché možnosti, jak uzavírat dohody a my je lidem přinášíme.

Proč by někoho mělo zajímat co děláme

iSmlouva podstatným způsobem zrychluje a zjednodušuje proces uzavírání dokumentů. Umožňuje uzavřít platnou písemnou dohodu i v případech, kdy není možné nebo efektivní využít klasickou papírovou formu. Přináší svým uživatelů jistotu platné smlouvy i v případech, kdy je nemožné nebo drahé uzavřít smlouvu v klasické, papírové podobě za využití advokáta.

iSmlouva otevírá nové možnosti a způsoby uzavírání dohod, kdy obě strany mohou dohodu uzavřít nezávisle na sobě, na druhém konci světa, přesto ve stejný čas. Díky mobilním zařízením, která jsou neustále připojena k internetu, umožňuje iSmlouva uzavření dohody v reálném čase, na libovolném místě a v jakékoliv situaci. Díky využití technologií, iSmlouva zavádí automatizaci do celého procesu a podstatným způsobem zvyšuje bezpečnost pro všechny účastníky dohody.

Naše vize: Zjednodušujeme způsob, jakým lidé a firmy uzavírají písemné dohody. Jsme na své misi zbavit svět písemných smluv.

V čem jsme nejlepší

Našim klientům přinášíme lokální, jednoduchý a dostupný nástroj pro využití  elektronického podpisu dokumentů v jejich businessu. Nabízíme all-in-one řešení pro vytváření, uzavírání, distribuci a archivaci dokumentů, čímž se lišíme od konkurenčních produktů typu Legito apod.

Cílem je zkombinovat tradiční způsob podpisu, s dnes dostupnými technologiemi (biometrie, 2FA, OCR, PSD2). Využíváme tyto technologie a vytváříme z nich použitelné řešení pro celou řadu segmentů. Přinášíme reálné úspory, zjednodušení a zrychlení procesu uzavírání písemných dohod. 

Jak vznikl projekt

Nápad na projekt vznikl před třemi lety, na základě vlastní zkušenosti a potřeby. Ke mně domů přišla paní na úklid a od prvního momentu se mi nezdála. V ten moment, jsem chtěl mít možnost uzavřít s ní písemnou dohodu, odpovědnost, identifikovat jí. Zkoušel jsem hledat na internetu vhodný vzor, který by bylo možné na místě uzavřít. Po chvíli hledání jsem si uvědomil, že stejně nemám tiskárnu, nevím, odkud se nalezený vzor vzal a zda je platný. Odešel jsem do práce s velmi špatným pocitem a obavou.

Několik týdnů poté mě obchodní partner upozornil na projekt, mobilní aplikaci, která obsahuje obecné vzory smluv a také jednoduchou možnost podpisu přímo v telefonu. Jednalo se o americký startup, který nedlouho poté koupila nadnárodní advokátní kancelář. 

Následně jsem si začal uvědomovat všechny další možnosti využití v B2B a B2C a společně s týmem jsme se pustili do návrhu a vývoje prototypu.

Když jsme ale v té době prezentovali naše řešení potenciálním klientům, bylo zřejmé, že trh ještě není na podobnous službu připraven. Panovala nedůvěra v cloud řešení, neexistovala právní úprava, firmy ani jejich lidé zkrátka nebyli připraveni na tuto změnu.

Vše se změnilo příchodem eIDAS, masivním rozšíření cloud služeb zejména ze strany Microsoftu a přesunu od tradičních modelů k SaaS a mobilním zařízení. V únoru 2019 jsme se tedy naplno pustili do vývoje iSmlouvy.

Našli jste odpověď?