Pro nastavení aplikace, vašeho účtu, Workspace klikněte v pravém horním rohu na vaše jméno. Zobrazí se vám následující nabídka:

Nastavení účtu obsahuje následující položky:

Osobní údaje
Zde zadáváte vaše Jméno, příjmení a profilovou fotku, která se zobrazuje vždy u vašeho jména. Profilová fotka není povinná, přesto ji doporučujeme vložit, aby vás ostatní snadněji našli.

Telefon
Váš telefon je velmi důležitý údaj, na který odesíláme ověřovací PIN pro podpis vašich smluv. Z toho důvodu při změně telefonního čísla vyžadujeme zadání hesla. Po kliknutí na změnit telefon je vám odeslána ověřovací SMS zpráva s PINem, který zadáte na následující obrazovce. Pokud PIN nezadáte telefon nebude změněn ani uložen.

Změna hesla
Heslo slouží pro vstup do aplikace. Heslo v žádném případě nikomu nesdělujte a pokud existuje možnost, že vaše heslo se dostalo do nepovolaných rukou ihned ho změňte. Nejprve zadejte vaše současné heslo, abychom ověřili, že jste vlastník tohoto uživatelského účtu. Následně zadejte nové heslo. Ikonou na pravé straně textového pole si můžete zobrazit zadané heslo. Nové heslo uložíte kliknutím na tlačtko Změnit heslo.

Aplikace
V této záložce zadáváte vybraná nastavení pro váš uživatelský účet. Toto nastavení platí pro všechny vaše Workspaces.

2FA autorizace - dvoufaktorové ověření podpisu smlouvy. V případě, že je tato volba aktivní, tak před každým podpisem vás nebo protistrany bude vyžadováno zadání ověřovacího PINu, který je odeslán na SMS. Doporučujeme z důvodu vaší bezpečnosti tuto volbu ponechat aktivní.

Podpis na jednom zařízení - Pokud aplikaci budete nejčastěi využívat pro podpis dokumentů na schůzkách nebo u klientů, označte tuto volbu jako aktivní. Vaše dokumenty budou automaticky vytvářeny tak, že vy i druhá smluvní strana bude podepisovat na vašem tabletu, telefonu nebo notebooku.

Podpis
Pokud se nechcete na každý dokument znova podepisovat nebo využívat automaticky vkládaný podpis, vytvořte si vzorový podpis. Vzorový podpis nejlépe vytvoříte na dotykovém zařízení, telefonu nebo tabletu. Pro vytvoření vzorového podpisu klikněte na tlačítko Vložit podpis. 

Do podpisového pole prstem, stylusem nebo myší vložte váš podpis. V případě, že nejste s vaším podpisem spokojeni, klikněte na odkaz Odstranit podpis a začněte znovu. Vzorový podpis uložíte kliknutím na tlačítko Podepsat.

Po uložení vzorového podpisu máte k dispozici náhled. Kdykoliv můžete vzorový podpis smazat a vytvořit nový.

Pokračujte na nastavení Workspace.

Našli jste odpověď?