Pro nastavení aplikace, vašeho účtu, Workspace klikněte v pravém horním rohu na vaše jméno. Zobrazí se vám následující nabídka:

Pro nastavení nebo přidaní nového Workspace, klikněte na odkaz Workspaces.

Pro vytvoření nového Workspace klikněte na tlačítko Nový Workspace. Postup je stejný jako v případě Vytvoření prvního workspace

Pokud chcete upravit již existující workspace, vyberte v selectu / rozbalovací nabídce požadovaný workspace.

V záložce podpisová identita upravujete údaje, které se zobrazují v hlavičce smlouvy. Doporučujeme zadat všechny údaje. Zobrazený náhled je podpisová identita právnické osoby. Dále je možné podepisovat jako OSVČ a fyzická osoba.

V případě, že chcete odstranit workspace, zvolte záložku Podpisová identita a úplně na spodním okraji stránky klikněte na červený odkaz Odstranit workspace.

V případě, že využíváte iSmlouvu ve firmě, kde se smlouvami a dokumenty pracuje více lidí, jistě se vám bude hodit možnost pozvat do vašeho workspace vaše kolegy. 

Nového kolegu pozvete kliknutím na odkaz Přidat člena týmu. Nového kolegu pozvete prostřednictví emailové adresy, na kterou je odeslána pozvánka. Aby mohli pozvánku přijmout musí si nejprve vytvořit svůj účet v ismlouvě. Jak vytvořit účet naleznete zde.

Vašim kolegům můžete nastavit následující oprávnění:

Vytváří i podepisuje smlouvy - kolega / kolegyně bude moci nejen vytvářet, ale i podepisovat a bude se objevovat ve výsledcích vyhledávání a ostatní uživatele mu budou moci poslat smlouvu k podpisu.

Vytváří smlouvy - Nejčastěji se jedná o asistentku případně vašeho právníka, který připravuje smlouvy, ale nemá oprávnění je za vaší společnost podepisovat. 

Kompletní archiv smluv - v případě, že je tato volba aktivní, váš kolega / kolegyně bude mít přístup ke všem otevřeným i uzavřeným smlouvám vaší firmy. Pokud tato volba není aktivní má k dispozici pouze dokumenty, které vytvářel nebo podepisoval.

Pozvánku odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat pozvánku.

Členy vašeho týmu včetně tech, kteří ještě nepotvrdili vaši pozvánku naleznete v seznamu. V případě, že pozvánka nebyla doručena, můžete zkusit odeslat znovu. Doporučujeme zkontrolovat i nevyžádanou poštu.

V případě, že chcete upravit nastavení a uživatelská práva člena týmu, klikněte na ikonu tužky, zobrazí stejný formulář jak pro přidání nového člena týmu. Upravte nastavení a znovu uložte.

V případě, že chcete smazat člena týmu, klikněte na ikonu popelnice.

Poznámka: Abyste mohli využívat funkci Tým, musíte mít aktivované měsíční předplatné. Jak nastavíte předplatné zjístite zde.

E-maily
V této záložce nastavujete text emailu, který je odesílán jako upozornění na nový dokument.

V textu emailu jsou definovány proměnné ve složených závorkách, za které se do textu emailu doplňují odpovídající hodnoty - název smlouvy, jméno navrhovatele, jméno vašeho klienta (protistrany). Text můžete libovolně upravit, jeho délka není nijak omezena. Emailové upozornění je odesláno vždy.

SMS
Volitelně můžete druhé smluvní straně odeslat upozornění SMS zprávou. Doporučujeme tuto volbu aktivovat, protože dokumenty přes ismlouvu se nejlépe podepisují na dotykovém telefonu. Text SMS zprávy je omezen na 160 znaků, doporučujeme tedy obsah SMS neměnit a ponechat navržený text.

Nastavení
Na úrovni workspace máte možnost nastavit následující:

Podpis vkládat automaticky - v případě, že podepisujete velké množství dokumentů a nepotřebujete ověřovat podpis ověřovacím PINem, máte možnost podepsat dokument jedním kliknutím a automaticky vložit uložený podpis, místo a datum podpisu.

URL pro přesměrování po podpisu protistrany - v případě, že odešlete dokument k podpisu protistraně, tak po úspěšném podepsání máte možnost přesměrovat např. vašeho klienta zpět na vaše webové stránky. V případě, že textové pole ponecháte prázdné, dojde k přesměrování na vytvoření účtu a stažení podepsaných dokumentů.

Hlavičku nelze editovat - v případě, že máte k dispozici kompletní údaje o druhé smluvní straně a ještě nechcete, aby měl možnost svou hlavičku upravit, tuto volbu označte jako aktivní. Budete tak mít jistotu, že druhá smluvní strana svou hlavičku nezmění a vy nebudete uzavírat smlouvu s někým jiným.

Našli jste odpověď?