Novou smlouvu si u nás samozřejmě můžete vytvořit i prostřednictvím implementovaného textového editoru. Po kliknutí na tlačítko Nová smlouva kdekoli v prostředí aplikace, budete mít na výběr z několika možností. Textový editor se potom skrývá pod volbou Napsat smlouvu.

Následně budete ještě dotázáni, zda chcete umožni funkci Podpisu na jednom zařízení, či nikoliv. V dalším kroku vás přesměrujeme na vyplnění hlavičky nové smlouvy, kde identifikujete svou stranu a vyberete také protistranu.

Následně svou volbu ještě potvrdíte. Znáte to; jednou měř...

Následně vás již přesměrujeme přímo do editoru. Pomocí něj potom můžete vytvářet formátované dokumenty nebo kopírovat již hotové texty, tabulky nebo obrázky. Tyto dokumenty automaticky převedeme do formátu PDF, který v naší aplikaci budete následně moci standardně podepsat.

Nyní již můžete psát nebo kopírovat. Nový dokument si můžete samozřejmě kdykoli uložit do rozpracovaných položek. Jakmile jej dokončíte, uložíte jej a obratem se vám zobrazí finální náhled. V dolní liště se vám tady zobrazí všechny smluvní strany, vy na ně poklepnete a bude vám umožněno umístit jednotlivá podpisová pole. Tam nastavíte místo datum podpisu a na vás (či protistraně) již bude jen samotný podpisový akt.

V praxi to vypadá asi takto:

Pokud nejste s umístěním spokojeni hned napoprvé, poklepněte na pole a pomocí posuvníku můžete jeho polohu libovolně editovat. Nebo jej odstranit a zkusit to znovu. Jakmile budete se vším spokojeni, klepněte na tlačítko Uložit a pokračovat, poté se vám zobrazí konečný náhled. Následně máte na výběr Odeslat smlouvu bez podpisu či Pokračovat k podpisu.

V případě, že tuto smlouvu budete uzavírat s vybranou protistranou opakovaně, uložte si jí jako šablonu. Šablonu naleznete pod vzorem smlouvy a také v sekci Vzory smluv / Uložené vzory.

Název smlouvy: Pole název smlouvy je povinné a je zde předvyplněný název vzoru. Můžete libovolně upravit, doplnit, abyste smlouvu následně pohodlně dohledali.

Číslo smlouvy: Pole číslo smlouvy není povinné a slouží pro vaše interní číslování smluv. Číslo může obsahovat libovolný počet číslic a písmen.

Platnost návrhu: Toto pole je povinné a udává počet dní, které má protistrana na podpis smlouvy. Výchozí hodnota je 7 dní, ale můžete nastavit dle potřeby.

Zobrazit náhled v PDF: Kliknutím na tento odkaz zobrazíte náhled smlouvy tak, jak bude následně odeslána protistraně. Kliknutím na podepsat je v závislosti na vašem nastavení zobrazena obrazovka pro zadání vašeho telefonního čísla a ověřovacího PINu, případně pokud toto dvoufázové ověření máte vypnuto, je zobrazeno rovnou podpisové pole.

Podpis umístíte prstem, stylusem, na touchpadu nebo myší libovolného dotykového zařízení nebo počítače. Nebojte se že váš podpis nebude přesně odpovídat podpisu perem na papíře. Elektronický podpis je souhrn více informací, které ho činí platným.

Po kliknutí na tlačítko podepsat, je smlouva platně elektronicky podepsána, opatřena potřebnými hashi, pečetí, uložena a odeslána protistraně k podpisu.

Našli jste odpověď?