Při navrhování našich Workspaces jsme se snažili, aby celá platforma byla co možná nejintuitivnější. Pro případ jakýchkoli nejasností ale na tomto místě přece jen popíšeme jednotlivé sekce a záložky, aby pro vás pohyb napříč Workspaces byl jednoduchý a efektivní.

Dashboard

Na základní obrazovce najdete sekce: Přijaté smlouvy, Odeslané smlouvy, Rozpracované smlouvy a Uzavřené smlouvy. První záložka ukazuje počet dokumentů, které vám aktuálně byly odeslány některou z protistran. V Odeslaných smlouvách potom najdete zase ty, které jste k podpisu poslali vy. V Rozpracovaných najdete dokumenty, se kterými ještě nejste zcela hotovi a v Uzavřených již odeslané a podepsané položky.

Níže najdete přehled svých oblíbených vzorů a pomocí fialové tlačítka v horní části samozřejmě můžete kdykoli přistoupit ke tvorbě nové smlouvy.

Boční menu

Každým Workspacem se můžete pohybovat také prostřednictvím menu na levé straně obrazovky. Zde krom výše popsaného Dashboardu najdete pěkně na jednom místě všechny Otevřené a Ukončené smlouvy, dostupné Vzory smluv a znovu i ty Rozpracované.

Otevřené smlouvy

V této sekci najdete pod jednotlivými záložkami Přijaté smlouvy, Odeslané nebo ty, které jsou ještě Čekající na váš podpis.

Ukončené smlouvy

Na tomto místě potom najdete pohromadě dokumenty, které jsou již Uzavřené, nebo jste je Odmítli či zatím nevyřešili.

Našli jste odpověď?